Simuly

Dé ICT regie partner voor het MKB

Wie beheert jullie ICT?

Iedere organisatie heeft oplossingen nodig die hun klanten voorziet van goede informatie, digitale veiligheid & transparantie over de digitale activiteiten van de organisatie.

Herkenbaar?

ICT abonnementen

Een ICT regie oplossing op maat

Vul de cruciale ICT-regie rollen van jouw organisatie flexibel in met een ICT-abonnement.

Zo heb jij altijd een snelle & professionele oplossing voor al je ICT vraagstukken bij de hand. 

Wij bewaken ondertussen de goede balans tussen jou hulpvraag vraag en ons aanbod. Zo heb jij altijd de perfecte match en maak je optimaal gebruik van je abonnement.

3 professionals in 1

Wij leveren binnen ieder abonnement één professional, die 3 belangrijke ICT-regie functies beheerst én kan combineren.

De IT Service Manager is het aanspreekpunt voor zowel de interne organisatie, als voor de partij die de IT verzorgt of afneemt.

De voornaamste opdracht voor de IT Service Manager is ervoor te zorg dat de geleverde IT-diensten in lijn zijn met de gemaakte afspraken. Naast het bewaken van de gemaakte afspraken, is de IT Service Manager verantwoordelijk voor het in kaart brengen van veranderende behoeftes, deze bespreekbaar te maken met de leverancier en deze vast te leggen binnen de serviceovereenkomst middels een SLA, een service level agreement.

De informatiemanager is de uitvoerder van het informatiemanagement.
Informatie wordt sneller beschikbaar gemaakt en uitgewisseld. De informatiemanager helpt om de laatste ontwikkelingen bij te houden. Samen met de servicemanager worden de ICT-eisen van de organisatie afgestemd op de primaire bedrijfsprocessen.

De IT Enterprise architect richt zich op de organisatiebrede onderdelen van de ICT-architectuur. De architect initieert en bewaakt de samenhang van IT-systemen & ontwikkelingen en legt voortdurend de relatie tot de organisatiedoelen.  

Is jullie vraagstuk complex?

Dan zorgen wij ervoor dat er nog een professional aansluit, waardoor ze samen specifieker op een dienst kunnen focussen. Uiteraard binnen de vaste abonnementskosten. 

ICT abonnement

ICT vraag & aanbod

Wij  geven invulling aan de cruciale ICT-regie rollen binnen jouw organisatie, waarbij we de goede balans tussen vraag en het aanbod bewaken.

Het is ook in ons belang dat jullie de controle op de ICT-voorzieningen niet verliezen. Door betrokken te zijn bij jullie organisatie houden we de hulpvraag & het aanbod goed in de gaten.

Door het eigenaarschap van belangrijke ICT processen te bewaken houden we de kosten laag en alle neuzen dezelfde kant op.

Vertrouw op onze parate kennis
&
15+ jaren ervaring

Wat is IT regie management?

Het IT Regie Management is  verantwoordelijkheid voor het beheer en regie van alle IT-diensten &  IT-processen binnen een organisatie.

Denk hierbij aan het bewaken van IT-budgetten, het implementeren van beveiligingsmaatregelen en ervoor zorgen dat de IT-afdeling goede binding heeft met de andere afdelingen binnen de organisatie.

IT regie is onmisbaar

De samenleving maakt een snelle overgang naar, vaak complexe, digitale activiteiten. Hierdoor is ICT is een essentieel onderdeel geworden van organisaties, in welke vorm dan ook. 

IT regie management is een belangrijk proces binnen organisaties. De IT regisseur zorgt ervoor dat een complexe keten van informatievoorzieningen gaat werken. En dat deze blijft werken.

Aanvullende diensten

Maak je abonnement compleet

Geen zorgen voor jouw, maar de verantwoordelijkheid voor je security & privacy bij ons.
Een greep uit de mogelijkheden:

  • Risicoprofiel opstellen
  • Securitytest (hackerstest)
  • Phishingtest medewerkers
  • Inzicht in security-niveau en advies
  • Cyber Secure Verklaring Verzekeringsvergelijking 

Als organisatie kunt je ervoor kiezen ook het contractmanagement uit handen te geven. Denk aan:

– Naleving van contracten bewaken
– Voorwaarden contract optimaliseren
– Bij aflopende contracten verzorgen we vernieuwing van de aanbesteding, waarbij we de belangen van jouw organisatie goed in de gaten houden.

Goed contractmanagement levert voordelen op het gebied van kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, innovatiebevordering en een optimale samenwerking. 

Wanneer u er als organisatie voor kiest om contractmanagement voor onbepaalde tijd uit te besteden en daarmee kiest voor volledige ontzorging, komt het managen van leveranciers ook aan bod.

– Er wordt gekeken naar de organisatiedoelstellingen en hoe jullie leveranciers hieraan kunnen bijdragen.
– Het huidige leveranciersbestand wordt gemanaged. 

Hierbij gaat het om het optimaliseren van prestaties en het verbeteren van processen om waarde van de leveranciers voor de organisatie te maximaliseren

Flexibel in het oplossen van al jouw ICT vraagstukken

Kiezen voor Simuly, is kiezen voor ervaring

Wij hebben veel parate kennis op IT-Regie gebied, opgedaan door jarenlange ervaring. 
Dit maakt ons kundig &  flexibel in het oplossen van uw regie problemen.

Focus op MKB & Stichtingen

Onze ICT-regie dienstverlening is uitermate geschikt voor organisatie die hun ICT bij een of meerdere leveranciers ondergebracht. Vaak ontbreekt het aan de noodzakelijke ICT-kennis en is de organisatie en niet groot genoeg om voltijds specialisten aan te nemen.
Simuly levert deze ervaren regie specialisten wel – ook al is het maar een aantal uur per week. 

ICT regie betaalbaar

Een ICT regie abonnement maakt het mogelijk om gebruik te maken van de kennis van ICT regie experts, zonder de financiële lasten van een vaste medewerker.

Voordelen ICT abonnement

Kiezen voor een ICT abonnement van Simuly is kiezen voor complete ontzorging. 

Integrale ICT regie
door professionals

Heldere en begrijpbare sturing waarmee ICT een duidelijke integrale rol krijgt binnen de klantorganisatie.

Dure professionals
toch betaalbaar

ICT regie professionals die normaal nooit binnen bereik zijn (want: Geen fulltime functie, te weinig budget) worden met een ICT abonnement ineens een reële optie. 

Structuur & sturing
op maat

Met een heldere ICT visie en duidelijke, begrijpbare processen. Aangestuurd door onze experts.

Onze associates

“Wij werken samen met experts die we goed kennen. Zo kunnen we kwaliteit garanderen.”

Samenwerkingen

Iets voor jou?

Kom in contact